Οι μαθητές της Ε Τάξης του σχολείου μας κατά το σχολικό έτος 2019-20 δημιούργησαν ένα ημερολόγιο τοίχου με τη χρήση ενός επεξεργαστή κειμένου.

Στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής στην Ε’ τάξη οι μαθητές μαθαίνουν να αναζητούν πολυμεσικές πληροφορίες στο Διαδίκτυο. Το υλικό που συλλέγουν από την πλοήγησή τους αποθηκεύεται στον υπολογιστή και στη συνέχεια χρησιμοποιείται κατάλληλα σε έναν επεξεργαστή κειμένου.

Το ημερολόγιο του τμήματος Ε1…

Το ημερολόγιο του Ε2…

Το ημερολόγιο του Ε3…