Οι μαθητές του σχολείου δημιούργησαν χριστουγεννιάτικες κατασκευές με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σας παρουσιάζουμε κάποιες από αυτές.

Η Α’ Τάξη δημιούργησε χριστουγεννιάτικες κάρτες…

Χριστουγεννιάτικη Κάρτα
Χριστουγεννιάτικη Κάρτα
« από 9 »

Η Β’ Τάξη δημιούργησε χριστουγεννιάτικες κατασκευές…

Χριστουγεννιάτικη κατασκευή
Χριστουγεννιάτικη κατασκευή
« από 6 »

Η Γ’ Τάξη έφτιαξε χριστουγεννιάτικες κάρτες…

Χριστουγεννιάτικη κάρτα
Χριστουγεννιάτικη κάρτα
« από 9 »

Η Δ’ Τάξη κατασκεύασε στολίδια για το χριστουγεννιάτικο δέντρο…

Χριστουγεννιάτικο στολίδι
Χριστουγεννιάτικο στολίδι
« από 12 »