Οι μαθητές της Β’ Τάξης του σχολείου μας κατά το σχολικό έτος 2019-20 ζωγραφίζουν τον εαυτό τους με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή στο μάθημα της Πληροφορικής.
 
Στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής ζητήθηκε από τους μαθητές να φανταστούν και να ζωγραφίσουν τον εαυτό τους με χρήση κατάλληλου λογισμικού ζωγραφικής για το Δημοτικό.
       

Τμήμα Β1

ΑΛΕΞΙΑ
« από 24 »

Τμήμα Β2

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.
« από 25 »