6ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Σμύρνης – Βίντεο 1

6ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Σμύρνης – Βίντεο 2

6ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Σμύρνης – Βίντεο 3