Οι μαθητές της Α’ Τάξης του σχολείου μας κατά το σχολικό έτος 2019-20 επιστράτευσαν την φαντασία τους και δημιούργησαν ζωγραφικές συνθέσεις που απεικονίζουν τη γειτονιά τους στο μάθημα της Πληροφορικής.

Σε συνδυασμό με τη διδασκαλία των γεωμετρικών σχημάτων στην τάξη, στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής οι μαθητές αρχικά διδάχθηκαν τη δημιουργία και χρήση γεωμετρικών σχημάτων με κατάλληλο λογισμικό ζωγραφικής. Χωρίστηκαν σε ομάδες και δημιούργησαν προκαθορισμένες γεωμετρικές συνθέσεις (π.χ. ρολόι, κλόουν κτλ.). Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν την φαντασία τους προκειμένου να ζωγραφίσουν μια γεωμετρική σύνθεση της γειτονιάς τους. Στόλισαν τη ζωγραφιά τους με έτοιμες εικόνες-σφραγίδες!

Ζωγραφίζω τη γειτονιά μου με τον υπολογιστή

ΤΜΗΜΑ Α1

ΕΛΕΝΗ ΚΟΜΠ.
« από 24 »

ΤΜΗΜΑ Α2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
« από 21 »